OEM Kyocera K612 Strobe, KX9, KX12, KX13 Travel Charger